Asfaltskross

Asfaltskross är återvunnen asfalt som får ett andra liv. Den kan användas som slitlager på uppfarter, parkeringar och vägar.

Materialet säljs per ton, säck och släp. Boka leverans eller hämta själv på vår återvinningscentral.

    Priset är exklusive moms.

    Priset är exklusive moms.

PRISERNA GÄLLER FR.O.M. 2024-03-01.

Asfaltskross är återvunnen asfalt som fått ett nytt liv. Fraktionen 0/18 är perfekt att använda som slitlager på uppfarter, gångar och parkeringar.

Asfaltskross 0/90 är ett grövre material perfekt att använda som slitlager på uppfarter, parkeringar och vägar. Att använda återvunnen asfaltskross är ett billigare och mer miljövänligt alternativ till att lägga ny asfalt.

Asfaltskross har flera användningsområden som positivt bidrar till att minska behovet av att ta nya material från naturen.

Vägunderhåll och reparation:
Fylla igen potthål och sprickor på befintliga vägar, vilket förlänger deras livslängd och förbättrar säkerheten för trafikanter.

Ny vägkonstruktion:
Blanda krossen med bindemedel för att skapa nya vägbeläggningar, särskilt passande för mindre trafikerade vägar och gångvägar.

Stödmurar och markarbeten:
Krossad asfalt används ibland som fyllnadsmaterial vid konstruktion av stödmurar, för att förbättra dränering eller som underlag för beläggning av parkeringsytor och gångvägar.

Genom att återanvända krossad asfalt skapas mer hållbara lösningar samtidigt mängden gammal asfalt som skickas på deponi minskar. Asfaltskross är en del i arbetet att öka återvinning och återanvändning inom anläggningsbranschen.

Återvunnen asfalt är ett miljövänligt alternativ till ny asfalt. Genom att använda återvunnen asfalt skapas förutsättningar för miljömässigt hållbar markbeläggning som minskar miljöpåverkan.

Genom att välja krossad asfalt i projekten kan man skapa material för vägar som minskar behovet av ny extraktion av naturresurser. Detta stödjer hållbarhet och reducerar avfall samtidigt som det möjliggör effektiv markbeläggning och vägkonstruktion, vilket är avgörande för att minska projektets ekologiska fotavtryck.

Återvunnen asfalt är ett hållbart alternativ för vägkonstruktion och underhåll.

Genom att krossa och återanvända gammal asfalt minskas avfallet och behovet av ny extraktion av naturresurser. Genom att lämna in asfalt för återvinning främjas miljöskydd och utsläpp av växthusgaser minskar. Återvunnen asfalt används för vägunderhåll, ny vägkonstruktion och landskapsprojekt. Dess ekonomiska och hållbarhetsmässiga fördelar gör det till ett attraktivt val för både entreprenörer och miljömedvetna samhällen.

Kontakta oss på Kits Recycling om ni har frågor kring vår process att återvinna asfalt.

Vad kostar det att hämta material?

Använd vår kalkylator för att uppskatta priset på ditt projekt. Priset visas exklusive moms och antalet ton avrundas till närmaste heltal.

Ditt resultat

0 kr

0 m3

0 ton

Var hittar du oss?

Populära produkter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Kontakt

Begär offert

Få ett personligt offertförslag

Kontaktuppgifter