Mobil sortering

I byggbranschen är effektivitet och hållbarhet nyckeln till framgångsrika projekt.

Att hantera material och avfall på ett smart sätt kan inte bara förbättra arbetsflödet utan också minska miljöpåverkan. Därför är det dags att överväga fördelarna med mobil sortering.

Vilket material kan sorteras?

Vilka material kan sorteras?

Sortera berg

Vi på Kits Recycling erbjuder mobil sortering av berg direkt på arbetsplatsen. Med vår mobila utrustning anpassar vi processen för att sortera ut materialfraktioner som återanvänds direkt på plats.

 • Minskar behovet av nytt råmaterial
 • Optimerar återvinningen av bergmaterial
 • Reducerar miljöpåverkan

Sortera asfalt

Vi på Kits Recycling erbjuder mobil sortering av asfalt direkt på arbetsplatsen. Med vår mobila utrustning specialanpassar vi processen för att effektivt separera ut orenheter som grus, metall och plast från asfaltmassan. Denna noggranna separation möjliggör högkvalitativ återanvändning av asfalten i nya vägprojekt.

 • Förbättra kvaliteten på återvunnen asfalt
 • Minska avfall och behovet av ny asfalt
 • Minimera resursanvändning

Sortera betong

Kits Recycling sorterar betong direkt på arbetsplatsen. Med vår mobila utrustning anpassas processen för att sortera ut fraktioner som sen kan återanvändas direkt på plats.

 • Minimerar spill och avfall
 • Förbättrar återanvändning av betong
 • Minska koldioxidutsläppen

Sortera stubb

Vi på Kits Recycling erbjuder mobil sortering av stubbar direkt på arbetsplatsen. Med vår mobila utrustning separeras stubbarna från föroreningar som jord och småstenar. Genom effektiv sortering säkerställs att det krossade stubbmaterialet kan återanvändas som biobränsle eller för kompostering.

 • Sortera stubbar för högkvalitativt biobränsle
 • Maximerar återanvändning av stubbmaterial
 • Minskar miljöpåverkan

Sortera jord

Kits Recycling erbjuder mobil sortering av jord direkt på arbetsplatsen. Med vår mobila utrustning specialanpassar vi processen för att effektivt separera jord, grus och andra material, vilket ger rena jordfraktion som kan återanvändas direkt på plats.

 • Optimera rening av jord från föroreningar och främmande material
 • Maximera återanvändningen på plats
 • Minska volymen av material som deponeras

Sortera sopsand

Smidig mobil sortering av sopsand direkt på arbetsplatsen. Med vår utrustning avlägsnas oönskade föroreningar som pinnar, plast och andra material från sanden. Det betyder att den renade sopsanden kan återanvändas år efter år.

 • Spar in på kostnaderna år efter år
 • Skippa deponin
 • Hållbart underhåll genom återanvändning

Fördelar med mobil sortering i ett byggprojekt

Den högre återvinningsgraden som uppnås genom mobil sortering är avgörande för att minska behovet av nya råmaterial och för att minimera deponeringsbehovet för icke-återvinningsbart avfall.

Industriavfall och schaktmassor är två områden där mobil sortering har visat sig vara extremt effektivt i olika byggprojekt.

Minskade transportkostnader

Tidsbesparande projekt

Hållbar hantering av material

Hur fungerar mobil återvinning?

Kundcase

Vi gör skillnad för våra kunder. Läs mer om vårt arbete från tidigare projekt.

Short heading about blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Se alla inlägg

Nyheter

Ta del av uppdateringar och vad som händer på Kits Recycling.

Se alla inlägg

Offertförfrågan