Lämna material

Lämna material

Ute på vår anläggning i Enköping erbjuder vi materialåtervinning för att ni ska kunna maximera effektiviteten i byggverksamheten. Vi tar emot och återvinner överskott av jord- och schaktmassor, sten, asfalt och andra byggmaterial, vilket inte bara minskar avfallsmängden utan också sparar på naturresurserna. Dessutom erbjuder vi mobila återvinningslösningar i hela Mellansverige, vilket innebär att vi kan effektivisera din verksamhet direkt på plats.

Lämna asfalt - form

Lämna asfalt

Lämna in asfaltsrester och kross för återvinning hos oss på Kits Recycling.

Våra metoder skapar förutsättningar för optimal återanvändning av material och minimerar miljöpåverkan genom att separera och rena asfalten för nyproduktion och underlagskonstruktioner.

Lämna berg & sten

Vi erbjuder avancerade maskiner för effektiv återvinning, krossning och sortering av bergmaterial.

Lämna in dina restprodukter hos oss så ser vi till att de får ett nytt liv.

Lämna Betong

Våra krossningsverk kan effekt bearbeta och återvinna betong. 

Det renade betongmaterialet återanvänds effektivt som bas för ny betong eller fyllnadsmaterial, vilket minimerar behovet av ny råvara.

Lämna jord & schaktmassor

Med våra återvinningslösningar tar vi hand om överblivna jord- och schaktmassor. 

Lämna in jord- och schaktmassorna till oss istället för att skicka materialet på deponi.

Lämna övrigt material

Hos oss på Kits Recycling kan du lämna in naturliga material som löv, tegel, kvistar osv. för att återvinnas till nya användbara material eller bli biobränsle.

Vi återvinner och med hjälp av dig skapas en mer cirkulär förbrukning av råmaterial. 

Deklarera massor

Det är ni som avfallslämnare som ansvarar för att massorna blir deklarerade och provtagna innan det överlämnas till oss. Vet ni inte hur man deklarerar eller utför en provtagning kan ni kontakta oss så hjälper vi er med detta.

Offertförfrågan

Massornas ursprungsplats med fullständig adress

Bifoga analyser och rapporter

Kryssa i rutorna och bifoga efterfrågade filer.

Kontaktuppgifter avfallslämnare

Observera att den som signerar denna blankett intygar att ovan angiven information är sanningsenlig samt införstådd med de bestämmelser som gäller för att lämna avfall vid de anläggningar som drivs av Kits Recycling AB. Se hemsidan: kitsrecyckling.se för Mer utförlig beskrivning av gällande bestämmelser.