Lämna Jord & Schaktmassor

Återvinn på vår anläggning i Enköping.

Vid grävarbeten och entreprenadjobb uppstår ofta överblivna jord och schaktmassor som behöver omhändertas. På vår återvinningsanläggning i Enköping kan ni som kund lämna ert överskott av jord och schaktmassor som vi sedan återvinner till nytt material igen. För att återvinningen ska bli så maximal som möjlig ser vi hela tiden till att göra löpande kontroller. Den mängd material som inte går att återvinna hamnar på en kontrollerad deponeringsanläggning.

Deklarera massor

Det är ni som avfallslämnare som ansvarar för att massorna blir deklarerade och provtagna innan det överlämnas till oss. Vet ni inte hur man deklarerar eller utför en provtagning kan ni kontakta oss så hjälper vi er med detta.

Kontakta oss

Short heading about blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Se alla inlägg

Nyheter

Ta del av uppdateringar och vad som händer på Kits Recycling.

Se alla inlägg

Massornas ursprungsplats med fullständig adress

Bifoga analyser och rapporter

Kryssa i rutorna och bifoga efterfrågade filer.

Kontaktuppgifter avfallslämnare

Observera att den som signerar denna blankett intygar att ovan angiven information är sanningsenlig samt införstådd med de bestämmelser som gäller för att lämna avfall vid de anläggningar som drivs av Kits Recycling AB. Se hemsidan: kitsrecyckling.se för Mer utförlig beskrivning av gällande bestämmelser.