Sortering av stubb

Mobil sortering av stubb på byggarbetsplatser.

KitsRecycling erbjuder avancerade sorteringslösningar som hjälper företagare att effektivt sortera och förädla stubb från skogsmaterial. Vårt koncept tar bort föroreningar som sten, glas och betong, vilket gör stubben till ett renare och mer effektivt bränsle.

Detta minskar mängden aska vid förbränning och sänker kostnaderna för askhantering för pannägare, samtidigt som det ökar energiutvinningen.

Genom att använda vår teknik kan ni som företag undvika att bränna icke-brännbara material, vilket optimerar bränsleeffektiviteten och minskar miljöpåverkan.

Sortering av stubb minskar även behovet av transport för avfallsmaterial som aska och sten, och främjar återvinning av metaller före förbränning. Våra lösningar hjälper inte bara till att spara energi och resurser, utan också att öka intäkterna för företag genom att förbättra kvaliteten på slutprodukterna.

Offertförfrågan

Hur vi jobbat med tidigare kunder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.