Lämna Berg & Sten

Återvinn berg & sten på vår anläggning i Enköping.

Vid sprängarbeten uppstår ofta överblivna berg och stenprodukter som behöver omhändertas. Vi på Kits Recycling tar hand om det överblivna materialet och krossar samt sorterar upp det på vår anläggning. För att sorteringen ska bli så maximal som möjligt ser vi till att göra löpande kontroller på det sorterade materialet. Vi har som krav att avfallslämnaren själv ska ha kontrollerat bergets innehåll innan vi tar emot det.

Deklarera massor

Det är ni som avfallslämnare som ansvarar för att massorna blir deklarerade och provtagna innan det överlämnas till oss. Vet ni inte hur man deklarerar eller utför en provtagning kan ni kontakta oss så hjälper vi er med detta.

Kontakta oss

Short heading about blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Se alla inlägg

Nyheter

Ta del av uppdateringar och vad som händer på Kits Recycling.

Se alla inlägg

Massornas ursprungsplats med fullständig adress

Bifoga analyser och rapporter

Kryssa i rutorna och bifoga efterfrågade filer.

Kontaktuppgifter avfallslämnare

Observera att den som signerar denna blankett intygar att ovan angiven information är sanningsenlig samt införstådd med de bestämmelser som gäller för att lämna avfall vid de anläggningar som drivs av Kits Recycling AB. Se hemsidan: kitsrecyckling.se för Mer utförlig beskrivning av gällande bestämmelser.