Lämna Asfalt

Återvinn asfalt på vår anläggning i Enköping.

Många företag är idag miljömedvetna samt ser att man kan minska sina utgifter genom effektiv återvinning av asfalt. Hos oss kan ni lämna asfaltsmassor som vi sedan återvinner till nytt användbart material igen. Den återvunna asfalten går att använda som slitlager, bärlager eller förstärkningslager på vägar och gator. Det går även att använda som inblandning vid produktion av ny asfalt.

Vi tar inte emot asfalt som innehåller en för stor mängd stenkolstjära. Asfaltens innehåll får endast innehålla cancerogena PAHer upp till 10 mg/kg TS samt summa övriga PAHer upp till 40 mg/kg TS för att vi ska kunna ta in dom.

Deklarera massor

Det är ni som avfallslämnare som ansvarar för att massorna blir deklarerade och provtagna innan det överlämnas till oss. Vet ni inte hur man deklarerar eller utför en provtagning kan ni kontakta oss så hjälper vi er med detta.

Kontakta oss

Short heading about blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Se alla inlägg

Nyheter

Ta del av uppdateringar och vad som händer på Kits recycling.

Se alla inlägg

Massornas ursprungsplats med fullständig adress

Bifoga analyser och rapporter

Kryssa i rutorna och bifoga efterfrågade filer.

Kontaktuppgifter avfallslämnare

Observera att den som signerar denna blankett intygar att ovan angiven information är sanningsenlig samt införstådd med de bestämmelser som gäller för att lämna avfall vid de anläggningar som drivs av Kits Recycling AB. Se hemsidan: kitsrecyckling.se för Mer utförlig beskrivning av gällande bestämmelser.