Vi har bytt namn! Nu heter vi Kits Recycling.

Din återvinningspartner
i byggbranschen.

Cirkulär hantering av massor

Kits Recycling erbjuder mobila tjänster som revolutionerar hantering av material direkt ute på arbetsplatser.

Våra skräddarsydda lösningar effektiviserar produktion, minskar kostnader och värnar om miljön.

Vilket material kan återvinnas?

Effektiv krossning och sortering av berg.

Vi erbjuder helhetslösningar för effektiv krossning och sortering av bergmaterial.

Tack vare våra olika krossnings- och sorteringsmetoder kan vi möjliggöra en komplett produktionslinje för att maximera återvinning och minska miljöpåverkan.

Krossning och sortering av asfalt för hållbart återbruk.

Vi tillhandahåller mobila krossnings- och sorteringsverk för effektiv bearbetning av asfalt direkt på arbetsplatsen.

Våra metoder skapar förutsättningar för optimal återanvändning av material och minimerar miljöpåverkan genom att separera och rena asfalten för nyproduktion och underlagskonstruktioner.

Innovativa metoder för betongåtervinning direkt på plats.

Våra mobila krossningsverk tillåter krossning av betong direkt vid arbetsplatsen. Genom efterföljande sortering och rening separeras oönskade material såsom armeringsjärn.

Det renade betongmaterialet återanvänds effektivt som bas för ny betong eller fyllnadsmaterial, vilket minimerar behovet av ny råvara.

Effektiv stubbhantering för biobränsle och kompost.

Med våra mobila verk finfördelar vi stubbar direkt på arbetsplatsen. Eventuella föroreningar sorteras bort, vilket möjliggör användning av det krossade materialet utan ytterligare bearbetning.

Stubben blir biobränsle eller kompost, och projektet bidrar till effektiviserande energiåtervinning och miljövård.

Sortering och rening av sopsand för återbruk.

Med vårt avancerade sorteringsverk och vattenreningssystem renar vi insamlad sopsand från föroreningar som plast och organiskt material.

Detta tillvägagångssätt inte bara sparar resurser genom att förhindra deponering, utan säkerställer även att sopsanden kan återanvändas för säkrare och renare vägar varje vinter.

Vi utför mobil sortering av jord.

Med vår mobila återvinningslösning tar vi hand om överblivna jord- och schaktmassor direkt på er arbetsplats.

Genom sorteringsverk omvandlas massor till ny jord direkt på plats, vilket minimerar transportbehov och miljöpåverkan. 

Återanvändning av material gynnar alla.

Kits Recycling arbetar för att uppnå ett maximalt cirkulärt materialflöde. Istället för att deponera förbrukade massor ser vi till att skapa nytt och användbart material.

Detta ger en minskad efterfrågan av nyproducerat material. Tillsammans kan vi spara naturresurser och minska risken för att användbart avfall hamnar på deponi.

Kostnadseffektivt

Miljövänligt

Innovativt

Varför välja Kits Recycling?

Genom att välja Kits Recycling får ni inte bara en nära och tillgänglig partner i Sveriges närmaste stad. Ni tar också ett aktivt steg mot att göra era byggprojekt mer hållbara och miljövänliga.

Ni minskar kostnader för transport och materialhantering samtidigt som ni ökar effektiviteten och lönsamheten i era projekt.

90%

av inlämnat material går att använda på nytt.

550 ton

massor processas på vår anläggning varje dag.

13 år

Vi har varit verksamma sedan 2011.

Vad kostar det att hämta material?

Använd vår kalkylator för att uppskatta priset på ditt projekt. Priset visas exklusive moms och antalet ton avrundas till närmaste heltal.

Ditt resultat

0 kr

0 m3

0 ton

Se vårt utbud av andra tjänster

Entreprenad

Med vår långa erfarenhet och skickliga personal kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som möter era specifika behov inom allt ifrån VA till asfaltering.

Snöröjning

Varje år hanterar vi ett brett spektrum av uppdrag för att säkerställa framkomlighet och säkerhet på vägar, trottoarer och tomter.

Underhållssopning

Våra sopmaskiner står redo att åka ut och sopa för kommuners, samfälligheter och privatpersoners räkning.

Nyheter

Ta del av våra tips och de senaste nyheterna inom mobil återvinning.

Se alla inlägg

Få ett personligt offertförslag

Kontaktuppgifter