Mobil Återvinning

Med mobil återvinning som grund hanterar vi massor med minimal påverkan på miljön.

Detta skapar betydande fördelar för er verksamhet genom kostnadsbesparingar och en hållbarare arbetsprocess.

Mobil krossning

Kits Recycling erbjuder mobil krossning på plats i era projekt. Beroende på vilken produkt ni vill framställa kan vi seriekoppla en eller flera krossar med ett eller flera sorteringsverk.

♻️ Spara in på transportkostnader och CO2

♻️ Effektivisera materialhanteringen

♻️ Skapa mer hållbara projekt

Mobil sortering

Vi erbjuder mobil sortering av material direkt ute på plats.

Vi anpassar oss efter era behov. Ju tidigare vi involveras i projektet desto mer effektiva kan vi vara och desto mer material kan återvinnas.

♻️ Spar in på transporterna
♻️ Effektivisera materialhanteringen
♻️ Öka återvinningen av material

Vindsiktning

Optimera materialhanteringen genom att koppla vindsikt till sortetingsverk. Dess primära syfte är att separera sten från städbark, samtidigt som den effektivt avskiljer oförbränt material från slagg, papper och plast i krossat verksamhetsavfall. 

♻️ Kostnadseffektiv lösning för materialhantering.
♻️ Effektiv materialsortering.
♻️ Minimerar avfallsmängden.

Vattenbehandling

Optimera er återvinningsprocess med vattenbehandling. Separerar material som trä och sten snabbt och effektivt för att minska avfallet och öka återvinningskapaciteten. Med skonsam tvättning producerar vi högkvalitativa och återvunna material redo att användas på nytt. 

♻️ Effektiv separation av material.
♻️ Fler rena fraktioner.
♻️ Minskad miljöförorening.

Mobil återvinning för projektbesparingar

Genom att implementera mobil återvinning direkt på arbetsplatsen slipper ni dyra transporter.

Detta genererar avsevärda kostnadsbesparingar på bränsle, arbetskraft och hantering inom era projekt.

Våra mobila sorteringsenheter kan flyttas mellan olika platser, vilket ger flexibilitet i ert projekt.

Minskade transportkostnader

12%

Transportkostnader i byggprojekt minskar med i snitt 12% vid mobil återvinning.

Miljöfokus som konkurrensfördel

Bolag som implementerar mobil återvinning och hållbar materialhantering har en fördel i upphandlingar med hållbarhetskrav.

Hur fungerar mobil återvinning?

Vi skapar en ny norm för cirkulär hantering av massor

Kits Recycling är stolta över att kunna erbjuda våra kunder hållbara lösningar för att minska transportkostnader och koldioxidutsläpp. Genom mobil återvinning återanvänder vi cirka 90% av de material som når oss, vilket förvandlar avfall till nya produkter, i linje med EU:s End-Of-Waste-kriterier.

Genom att återvinna direkt vid källan positionerar ni er som ett företag med en djup förankring i hållbarhet och miljöansvar.

Vår metod minskar även trafikbelastningen och främjar miljövänlig hantering av massor, vilket leder till positivt företagande och resurssnål hantering av massor.

13 år

Vi har varit verksamma sedan 2011.

90%

av det återvunna materialet går att använda på nytt.

550 ton

massor processas på vår anläggning varje dag.

Kundcase

Vi gör skillnad för våra kunder. Läs mer om vårt arbete från tidigare projekt.

Short heading about blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Se alla inlägg

Nyheter

Ta del av uppdateringar och vad som händer på Kits Recycling.

Se alla inlägg

Offertförfrågan