Om Kits Recycling

Kits Recycling, grundat 2011 i Enköping, började som ett entreprenadföretag specialiserat på installation av vatten och avlopp. Från 2013 breddade vi vår verksamhet till att omfatta återvinning av material, vilket har blivit en växande del av vår affärsmodell. Sedan 2018 har vi utökat vår närvaro till andra orter och stärkt vårt team till cirka 10 specialiserade medarbetare.

Idag ligger vårt fokus på mobil återvinning samt traditionell entreprenad. Inom återvinningen hanterar vi främst överblivna massor såsom asfalt, betong, berg, grus, sand, jordprodukter, stubb, ris och trädgårdskompost. Vår flexibla återvinningsprocess möjliggör återanvändning av 85–100% av dessa material, beroende på deras sammansättning.

Vår entreprenadverksamhet inkluderar allt från grundläggning till färdigställande av byggplatser. Vår maskinpark är anpassad för både stora och små projekt, vilket gör oss exceptionellt flexibla och kapabla att möta våra kunders behov i skiftande projektstorlekar. Genom att integrera mobil återvinning i våra tjänster, kan vi effektivt återvinna material direkt på arbetsplatserna, vilket minimerar transportkostnader och miljöpåverkan.

Våra arbetsområden är idag entreprenad och återvinning.

På återvinningssidan tar vi in och återvinner överblivna massor som kan gå ut i bruk igen. Det innefattar asfalt, betong, berg, grus, sand, jordprodukter, stubb, ris och kompost av trädgårdsavfall.  Av de massor vi tar in kan vi återvinna mellan 85–100% beroende på massans innehåll.

På entreprenadsidan gör vi allt från grundarbete till färdig platta av nybyggnation samt sprängning och spräckning. Vi har även en flexibel maskinpark vilket gör att vi kan utföra allt från större till mindre projekt.

Kontakt