Lämna övrigt material

Återvinn övrigt material på vår anläggning i Enköping.

Vid trädgårdsarbeten kan det uppstå en hel del trädgårdsavfall under en säsong. Löv, gräs, stubb, kvistar och fallfrukter är bara några exempel. Om ni inte kan hantera detta själv, är ni välkommen att lämna ditt avfall på vår anläggning i Enköping. Det är viktigt att innehållet endast är löst trädgårdsavfall när ni lämnar in avfallet och att inga påsar, jord eller annat skräp.

Deklarera massor

Det är du som avfallslämnare som ansvarar för att massorna blir deklarerade och provtagna innan det överlämnas till oss. Vet du inte hur man deklarerar eller utför en provtagning kan du kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Kontakta oss

Short heading about blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Se alla inlägg

Short heading about blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Se alla inlägg

Massornas ursprungsplats med fullständig adress

Bifoga analyser och rapporter

Kryssa i rutorna och bifoga efterfrågade filer.

Kontaktuppgifter avfallslämnare

Observera att den som signerar denna blankett intygar att ovan angiven information är sanningsenlig samt införstådd med de bestämmelser som gäller för att lämna avfall vid de anläggningar som drivs av Kits Recycling AB. Se hemsidan: kitsrecyckling.se för Mer utförlig beskrivning av gällande bestämmelser.