Vattenbehandling

Är ni trötta på att se värdefulla resurser går förlorade i överblivna massor på din byggarbetsplats? Med hjälp av vår vattenbehandling kan ni ta fullständig kontroll över återvinningen direkt på plats. 

Genom att seriekoppla vår vattenbehandling i ett sorteringsverk kan vi skilja material baserat på deras flytegenskaper.

Effektivisera materialhanteringen med vattenbehandling.

Vattenbehandling minskar föroreningar och bidrar till att bevara naturresurserna. Genom att separera och tvätta material blir de rena från järn, koppar, mässing, aluminium samt plast och papper. 

Det resulterar i fler rena fraktioner, mindre mängd material som hamnar på deponi samt färre transporter av material till och från arbetsplatsen.

Vår mobila vattenbehandling är inte bara ett ekonomiskt fördelaktigt val för ert byggprojekt, det är också ett steg mot en mer hållbar och ansvarsfull verksamhet.

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan skräddarsy en lösning som passar era behov och bidrar till både ekonomisk framgång och miljöskydd.

Minska miljöpåverkan och öka lönsamheten med vattenbehandling

Med vattenbehandling kan ni dra nytta av betydande kostnadsbesparingar. Genom att sortera och återanvända material på plats minskar ni behovet av att köpa in nya råmaterial och hantera avfall.

Dessutom bidrar effektiviteten i återvinningsprocessen till kortare projekt och ökar därmed din företagets produktivitet och lönsamhet.

Minskade transportkostnader

Tidsbesparande projekt

Hållbar hantering av material

Kundcase

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Short heading about blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Se alla inlägg

Short heading about blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Se alla inlägg

Offertförfrågan