Lämna Betong

Återvinn betong på vår anläggning i Enköping.

Betong har en stor potential till återvinning. Vi ser även att återvinningen av betong ökar, främst för att man kan åstadkomma miljömässiga, tekniska och ekonomiska förmåner. Hos oss kan ni lämna betongmassor som vi sedan återvinner till nytt användbart material igen. Den tekniska utvecklingen har gjort att material idag används på ett försäkrat sätt utan att försämra kvaliteten på det återvunna materialet. Betong går att återvinna som ballast i ny betong eller som fyllnadsmaterial för vägar.

Deklarera massor

Det är du som avfallslämnare som ansvarar för att massorna blir deklarerade och provtagna innan det överlämnas till oss. Vet du inte hur man deklarerar eller utför en provtagning kan du kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Kontakta oss

Short heading about blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Se alla inlägg

Nyheter

Ta del av uppdateringar och vad som händer på Kits Recycling.

Se alla inlägg

Massornas ursprungsplats med fullständig adress

Bifoga analyser och rapporter

Kryssa i rutorna och bifoga efterfrågade filer.

Kontaktuppgifter avfallslämnare

Observera att den som signerar denna blankett intygar att ovan angiven information är sanningsenlig samt införstådd med de bestämmelser som gäller för att lämna avfall vid de anläggningar som drivs av Kits Recycling AB. Se hemsidan: kitsrecyckling.se för Mer utförlig beskrivning av gällande bestämmelser.